เกี่ยวกับเรา
En con’s & Built Co.,ltd. Was established in 2009 with registered capital of 50,000,000 baht. to establish by a group of executives and engineers who have experience of Construction of factory building , building of water& wastewater treatment plant ,Government buildings. We want to increase the efficiency of building services contractor ,interior ,structural ,steel and consulting and design of all kinds of buildings. Policy to focus on cost control ,time and standards and quality for engineering and architecture.

 

project management has a clear goal of running  project, with the key goal being to meet the needs of all parties concerned and to ensure the quality of the work. Service and control of construction work in the system. The project is specifically designed to have large projects.WORKSHOP & FABRICATION SHOP 
About company

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์  จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จัดตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารโรงงานบำบัดน้ำและบำบัดน้ำเสียอาคารรัฐบาล เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารภายในโครงสร้างเหล็กและให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารทุกชนิด นโยบายที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเวลาและมาตรฐานและคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Contact info


บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

50/26 หมู่ที่ 6 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.
โทรศัพท์ : 0-2288-0120, 0-2288-0121
โทรสาร : 0-2288-0122
กดลิ้ง แผนที่


Back to Top